Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:about

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sk:about [2012/11/05 15:54]
legatum
sk:about [2012/11/12 14:59]
legatum
Riadok 3: Riadok 3:
  
 {{:​en:​lh_about.png?​nolink&​100 |}} {{:​en:​lh_about.png?​nolink&​100 |}}
-Legatum Homeopathicum je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvoj homeopatie. Združenie pracuje na [[sk:projekty|viacerých projektoch]],​ ktorých výsledky sú využiteľné nielen pre homeopatov, ale aj pre laickú verejnosť.+Legatum Homeopathicum je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvoj homeopatie. Združenie pracuje na [[sk:projects|viacerých projektoch]],​ ktorých výsledky sú využiteľné nielen pre homeopatov, ale aj pre laickú verejnosť.
  
 ===== Prečo vznikol projekt Legatum Homeopathicum?​ ===== ===== Prečo vznikol projekt Legatum Homeopathicum?​ =====
Riadok 14: Riadok 14:
 ===== Ako môžete pomôcť? ===== ===== Ako môžete pomôcť? =====
  
-Podľa svojich schopností a možností môžete prispieť svojou prácou (napr. opravy chýb, štruktúrovanie existujúcich informácií,​ [[sk:projekty|práca na nových projektoch]]) alebo finančne. Finančná pomoc je veľmi dôležitá,​ keďže nám umožňuje zaplatiť odbornú prácu na projektoch, ktoré vyžadujú desiatky tisíc hodín práce. Ak Vám záleží na rozvoji homeopatie, jednorázový či pravidelný finančný príspevok v akejkoľvek výške je výborným spôsobom, ako prispieť svojím dielom.+Podľa svojich schopností a možností môžete prispieť svojou prácou (napr. opravy chýb, štruktúrovanie existujúcich informácií,​ [[sk:projects|práca na nových projektoch]]) alebo finančne. Finančná pomoc je veľmi dôležitá,​ keďže nám umožňuje zaplatiť odbornú prácu na projektoch, ktoré vyžadujú desiatky tisíc hodín práce. Ak Vám záleží na rozvoji homeopatie, jednorázový či pravidelný finančný príspevok v akejkoľvek výške je výborným spôsobom, ako prispieť svojím dielom.
sk/about.txt · Posledná úprava: 2012/11/12 14:59 od legatum