Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:davkovanie-homeopatickych-liekov

Dávkovanie homeopatických liekov

Popri správnom výbere homeopatického lieku je pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku veľmi dôležité jeho optimálne dávkovanie. Dávkovanie homeopatického lieku je optimálne vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Dochádza len k minimálnemu alebo žiadnemu zhoršeniu symptómov po podaní lieku.
 2. Stav sa stabilne zlepšuje. To, či je zlepšovanie pomalé alebo rýchle, závisí od mnohých faktorov; dôležitejšie je tu stabilné tempo zlepšovania, nie jeho rýchlosť.

Tento článok popisuje nielen spôsoby užívania homeopatického lieku, ale najmä okolnosti za akých je vhodné / nevhodné dávku opakovať. Spôsob užívania sa nevzťahuje na LM potencie, ktoré sa u nás ani bežne nepredávajú, ale len na C resp. CH potencie (u nás bežne dostupné) a D potencie (používané najmä v nemecky hovoriacich krajinách).

Spôsoby užívania lieku

Homeopatické lieky sú väčšinou dostupné vo forme sacharózo-laktózových granulí (ďalej aj „guličky“), avšak pre účely užívania lieku je vo všeobecnosti vhodnejší spôsob užívania po rozpustení lieku vo vode (ďalej aj „podávanie vo vode“). Pokiaľ je k dispozícii čas a vhodná nádoba na prípravu lieku pre podávanie vo vode, tento spôsob je potrebné uprednostniť pred priamym užívaním granulí (ďalej aj „suchá dávka“). Oproti suchej dávke má podávanie vo vode nasledujúce výhody:

 • Možnosť oveľa presnejšej regulácie veľkosti dávky a tým aj intenzity účinku.
 • V porovnaní so suchou dávkou, organizmus spravidla lepšie toleruje častejšie opakovanie (aj z toho dôvodu, že liek je pri každom ďalšom podaní jemne pozmenený).
 • Nižšia spotreba pôvodného lieku, takže jedno balenie je možné použiť viackrát.

Podávanie lieku vo vode

1. Pred prvým užití lieku je potrebné v čistej sklenej alebo umelohmotnej fľaške nechať rozpustiť vo vode DVE alebo TRI guličky lieku. (Lieku sa nedotýkame.)

 • Vhodnou fľaškou je akákoľvek čistá nádoba vhodná na uchovávanie pitnej vody, najlepšie zo skla, ale môže byť aj z umelej hmoty; napríklad fľaša od (neochutenej) minerálky je vyhovujúca.
 • Množstvo vody závisí od predpokladanej frekvencie užívania. Dôležité je, aby fľaška nebola naplnená vodou úplne doplna, ale maximálne do troch štvrtín. Približne 3 dcl vody v pollitrovej fľaške sú vyhovujúce. Rovnako vhodných je 30 ml vody v 50 ml liekovke. Samozrejme, väčší objem tekutiny vystačí na viac dávok.
 • Veľmi vhodné sú čisté nepoužité sklené liekovky (objemy od 50 ml do 500 ml, podľa predpokladanej frekvencie užívania), ktoré sa dajú kúpiť v lekárňach alebo predajniach so zdravotníckymi potrebami.
 • Čo sa týka kvality vody, vhodná je napríklad stolová voda, minerálka bez bubliniek alebo filtrovaná voda, NIE chlórovaná voda z vodovodu (iba ak v krajnom prípade). Tiež nie sú vhodné silne mineralizované vody a rôzne „medokýše“.
 • Fľašku s liekom je vhodné skladovať v chladničke (aby sa voda s liekom príliš skoro nepokazila), pokiaľ to nie je možné, tak na suchom a relatívne chladnom mieste. Do fľašky s liekom je pre účely konzervácie možné (ale nie nutné) pridať malé množstvo neochuteného alkoholu (napr. kvalitnej vodky). Fľašku je vhodné označiť názvom lieku a dátumom, kedy bol pripravený. Jedna fľaška sa smie použiť len na prípravu jedného lieku a po použití je potrebné ju znehodnotiť a ďalej nepoužívať!
 • Liek by nemal byť vystavovaný priamemu slnečnému žiareniu, teplotám nad 50 stupňov Celzia, silnému elektromagnetickému žiareniu (mobilné telefóny, televízory, počítače, reproduktory, rôzne vysielačky, bezdrôtové modemy, mikrovlnky, elektrické spotrebiče atď.) – v opačnom prípade môže dojsť k strate účinnosti.

2. Pred užitím jednej dávky je potrebné niekoľkokrát udrieť fľašku o tvrdý povrch, prípadne silno potriasť / pretrepať (napríklad 3-5x).

 • Silou a počtom úderov / potrasení je možné upravovať intenzitu účinku lieku. Viac úderov má za následok intenzívnejší účinok, ale súčasne vyššie riziko zhoršenia symptómov po užití. V každom prípade je potrebné aplikovať minimálne dva údery.

3. Odpiť za malý hlt, to znamená asi za čajovú lyžičku. Podržať niekoľko sekúnd v ústach, potom prehltnúť. Pokiaľ je to možné, aspoň 10 minút pred a po užití lieku nič nejesť a nepiť (s výnimkou čistej vody). Ak ústne podanie nie je vhodné alebo praktické (napr. pri bolestivom prehĺtaní) alebo pri veľmi citlivých osobách, liek je možné aplikovať aj tzv. olfakciou, keď sa fľaška s liekom priloží k nosnej dierke a silným nadýchnutím sa vodné výpary z fľašky dostanú do organizmu. Nevdychuje sa tekutina, ale len výpary! Liek je tiež možné aplikovať pod nos, napríklad nakvapkaním alebo pomocou čistej vaty.

 • Regulovaním OBJEMU dávky (jedna lyžička / viac lyžičiek / malý hlt / veľký hlt) je možné upravovať intenzitu účinku lieku. Väčší objem má za následok intenzívnejší účinok, ale súčasne vyššie riziko zhoršenia symptómov po užití.
 • Pri mimoriadne citlivých osobách je možné dávku pred podaním ešte viac zriediť tak, že bežnú dávku (napr. jednu čajovú lyžičku) rozriedime v INEJ nádobe (najlepšie jednorazový plastový pohárik, ktorý sa po použití znehodnotí) vo vhodnom množstve vody a dávku podáme až z tejto zriedenej verzie.

Pri ďalšej dávke sa postupuje od bodu 2.

Podávanie suchej dávky

Pri užití suchej dávky treba vycmúľať DVE alebo TRI guličky lieku. Lieku sa nedotýkame. Pokiaľ je to možné, aspoň 10 minút pred a po užití lieku nič nejesť a nepiť (s výnimkou čistej vody).

Opakovanie dávky

Táto sekcia by mala zodpovedať otázku či, a ak áno, kedy, je možné dávku zopakovať.

Po uplynutí vhodného času od podania prechádzajúcej dávky vyhodnotíme, ako sa zmenil charakter a intenzita symptómov a na základe vyhodnotenia určíme, či je vhodné dávku opakovať alebo nie.

Vhodný časový interval je veľmi rôzny v závislosti od charakteru problému. Vhodnými kritériami pre určenie vhodného časového intervalu vyhodnotenia účinku lieku sú čas trvania symptómov a intenzita symptómov.

V nasledujúcej tabuľke sú navrhnuté orientačné hodnoty vyhodnocovania v závislosti od týchto dvoch kritérií. Intenzita symptómov je na stupnici od 1 do 5, pričom 1 znamená „symptómy miernej intenzity“, 3 znamená „stredne intenzívne alebo stredne bolestivé symptómy“, 5 znamená „život ohrozujúce symptómy alebo neznesiteľné bolesti“. Pokiaľ je pole bez hodnoty, znamená to, že podávanie lieku je nežiadúce a alebo nie je možné odporučiť vhodný časový interval vyhodnocovania.

Interval v tabuľke neindikuje časový interval, kedy je možné dávku opakovať, ale čas, kedy je žiadúce symptómy vyhodnocovať! Či je vhodné podať ďalšiu dávku závisí od toho, akým smerom sa vyvíja stav (viď text pod tabuľkou).

 Čas trvania symptómov Intenzita symptómov
12345
menej ako 60 minút--15 min. – 6 hod.5 – 60 min.1 – 5 min.
1 – 6 hodín-30 min. – 24 hod.15 min. – 12 hod.10 min. – 3 hod.5 – 15 min.
6 – 12 hodín12 - 24 hod.1 – 24 hod.1 – 12 hod.30 min – 6 hod.10 – 30 min.
12 – 24 hodín6 – 24 hod.3 – 24 hod.1 – 12 hod.30 min. – 12 hod.10 – 60 min.
24 – 48 hodín6 – 24 hod.3 – 24 hod.1 – 12 hod.1 – 12 hod.30 – 180 min.
2 – 5 dní6 – 48 hod.3 – 48 hod.1 – 24 hod.1 – 24 hod.1 – 6 hod.
5 – 10 dní12 – 96 hod.3 – 96 hod.1 – 96 hod.1 – 48 hod.1 – 12 hod.
10 – 30 dní1 – 7 dní6 hod. – 7 dní3 hod. – 7 dní3 hod. – 3 dni1 – 24 hod.
1 – 3 mesiace1 – 15 dní1 – 30 dní6 hod. – 30 dní6 hod. – 15 dní3 – 24 hod.
viac ako 3 mesiace1 – 30 dní1 – 30 dní1 – 30 dní1 – 15 dní6 – 24 hod.

Ako je možné vidieť z tabuľky, intervaly vyhodnocovania sú nastavené pomerne široko, preto si pri praktickom použití zvolíme hodnotu podľa tendencie, akou sa symptómy alebo ich intenzita menia. Pokiaľ sa menia relatívne rýchlo, prikloníme sa skôr k spodnej hranici intervalu, ak pomaly, tak skôr k hornej hranici intervalu.

Príklad 1:

Akútny chrípkový stav sa vyvinul v priebehu 10 hodín a intenzita symptómov je nižšia ako stredná.V tabuľke dohľadáme hodnotu na priesečníku „6 - 12 hodín“ pre čas trvania symptómov a „2“ pre intenzitu symptómov. Hodnota na priesečníku je „1 - 24 hodín“. Pokiaľ sú symptómy viac-menej stabilizované, zvolíme hodnotu napr. 12 hodín; ak majú tendenciu sa zintenzívňovať, zvolíme hodnotu bližšie k spodnej hranici intervalu, teda napr. 6 hodín. Po uplynutí zvoleného časového intervalu po podaní poslednej dávky lieku stav opätovne vyhodnotíme a rozhodneme sa, či podáme ďalšiu dávku alebo nie.

Príklad 2:

Klient už 6 mesiacov trpí pomalým trávením, ťažobou po jedení a zápchami. Intenzita symptómov je vyššia ako stredná, ale nie život ohrozujúca.V tabuľke dohľadáme hodnotu na priesečníku „viac ako 3 mesiace“ pre čas trvania symptómov a „4“ pre intenzitu symptómov. Hodnota na priesečníku je „1 - 15 dní“. Pokiaľ sú symptómy viac-menej stabilizované, zvolíme hodnotu napr. 7 dní; ak majú tendenciu sa zintenzívňovať, zvolíme hodnotu bližšie k spodnej hranici intervalu, teda napr. 3 dni. Po uplynutí zvoleného časového intervalu po podaní poslednej dávky lieku stav opätovne vyhodnotíme a rozhodneme sa, či podáme ďalšiu dávku alebo nie.

Okolnosti vylučujúce opakovanie dávky

Opakovanie dávky je vylúčené, ak:

 1. po podaní poslednej dávky lieku došlo k zhoršeniu charakteru alebo intenzity symptómov a zhoršenie stále pretrváva.
 2. po podaní poslednej dávky lieku došlo k MIMORIADNE výraznému zlepšeniu charakteru alebo výraznému zmierneniu intenzity symptómov a zlepšovanie stavu stále pretrváva.
 3. došlo k podstatnej zmene charakteru symptómov (ďalej aj „zmena obrazu“ chorobného stavu).

Poznámka k bodu 1: Je potrebné rozlišovať medzi HOMEOPATICKÝM zhoršením po podaní lieku a zhoršením symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu. Homeopatické zhoršenie je spôsobené podaním príliš veľkej dávky homeopatického lieku a následnou prílišnou stimuláciou organizmu, preto je pri PRÍPADNOM opakovaní dávky (keď zhoršenie odoznie) nutné dávku primerane znížiť. Pokiaľ homeopatické zhoršenie nie je príliš intenzívne, je potrebné len počkať, kým sa organizmus so „šokom“ vysporiada a zareaguje postupným zlepšovaním stavu. Ak je homeopatické zhoršenie príliš intenzívne, je potrebné liek antidotovať (zrušiť jeho vplyv) napr. kávou, gáforom, iným homeopatickým liekom alebo inou látkou s výrazným fyziologickým účinkom.

Pri zhoršení symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu podaný liek zjavne NEBOL homeopatický k danému stavu, preto je nutné určiť a podať NOVÝ vhodnejší liek.Rozlíšiť medzi homeopatickým a nehomeopatickým zhoršením symptómov nemusí byť v praxi vždy jednoduché, no homeopatické zhoršenie sa spravidla vyznačuje náhlym a neočakávaným zintenzívnením symptómv, vzhľadom na doterajší priebeh chorobného stavu.

Poznámka k bodu 2: V prípade mimoriadneho zlepšovania chorobného stavu došlo k optimálnej stimulácii životnej sily organizmu a AKÝKOĽVEK ďalší zásah by mohol liečebný účinok spomaliť alebo zastaviť.

Poznámka k bodu 3: Pri podstatnej zmene obrazu chorobného stavu je nutné ČAKAŤ, kým sa tento stabilizuje a potom určiť a podať NOVÝ liek, ktorý zodpovedá novému homeopatickému obrazu chorobného stavu.

Okolnosti vyžadujúce opakovanie dávky

Dávku je vhodné zopakovať, ak:

 1. po podaní poslednej dávky lieku došlo v niektorej fáze k zlepšeniu charakteru alebo zmierneniu intenzity symptómov, ale toto zlepšenie sa VEĽMI spomalilo, zastavilo alebo nastalo opätovné zintenzívnenie symptómov (relaps).
 2. po podaní poslednej dávky lieku nedošlo k žiadnej zásadnejšej zmene intenzity ani charakteru symptómov, pričom charakter symptómov je veľmi akútny (napr. veľká bolesť) alebo život ohrozujúci. Ak po uplynutí 5-násobku hornej hranice odporúčaného intervalu vyhodnocovania symptómov stále nedošlo k žiadnej zmene, liek je s vysokou pravdepodobnosťou nevhodný a je potrebné určiť a podať nový vhodnejší liek.

Poznámka k bodu 1: Pri opakovanom podávaní lieku sa usilujeme dosiahnuť optimálne dávkovanie, čiže minimálne alebo žiadne homeopatické zhoršenie a stabilné zlepšovanie stavu. To je ľahšie dosiahnuteľné podávaním lieku vo vode, kde je možné intenzitu účinku dávky lieku regulovať zmenou objemu dávky, jeho väčším zriedením s vodou a úpravou počtu úderov / potrasení pred užitím. Pri opakovanom užívaní suchej dávky rovnakej potencie existuje vyššie riziko KUMULATÍVNEHO účinku jednotlivých dávok lieku a následného homeopatického zhoršenia.

Poznámka k bodu 2: Pri veľmi akútnych stavoch opakované podávanie lieku spravidla nevedie k zhoršeniu, keďže stav je už zhoršený prakticky do maximálnej možnej miery. Zvolený liek vhodne opakujeme, aby sme dosiahli dostatočnú stimuláciu životnej sily organizmu. Ak po uplynutí primeranej doby (5-násobok hornej hranice odporúčaného intervalu vyhodnocovania symptómov) nedôjde ku žiadúcemu posunu, je potrebné určiť nový vhodnejší liek.

Okolnosti umožňujúce opakovanie dávky (len pri podávaní vo vode)

Dávku je možné, po zvážení okolností, zopakovať, ak:

 1. po podaní poslednej dávky lieku došlo k MIERNEMU AŽ STREDNÉMU zlepšeniu charakteru alebo zmierneniu intenzity symptómov.
 2. po podaní poslednej dávky lieku nedošlo k žiadnej zásadnejšej zmene intenzity ani charakteru symptómov.

Za daných okolností je po zvážení okolností opakovanie vhodné len pri podávaní lieku vo vode a pri vhodnom dávkovaní. Cieľom je dosiahnuť stabilné zlepšovaniu stavu bez zbytočných zhoršení.

Nízke až stredné potencie (9 CH až 30 CH) je vo všeobecnosti možné bez rizika zhoršenia opakovať častejšie ako vysoké potencie (200 CH a vyššie) alebo veľmi nízke potencie (5 CH, 3 CH a nižšie) alebo nepotencované substancie (tinktúry a pod.).

Preventívne užívanie lieku

Pri preventívnom užívaní lieku (takom, ktoré nie je indikované zodpovedajúcimi príznakmi, ale slúži len ako prevencia) je lepšie zvoliť jednorazovú dávku strednej až vyššej potencie (30 CH alebo 200 CH) a liek (príliš často) neopakovať, aby nedošlo k prípadnému predávkovaniu a následne ku vzniku nežiadúcich účinkov.Ak existuje neodolateľná túžba si dávku zopakovať (niektorí ľudia jednoducho NEVERIA, že jediná dávka môže postačovať), RELATÍVNE bezpečné sa javí opakovanie 30 CH raz týždenne alebo 200 CH raz za dva týždne. Pri vzniku akýchkoľvek nových symptómov alebo len podozrenia na ne je akékoľvek ďalšie opakovanie dávky vylúčené!

Vo všeobecnosti nie je možné PREVENTÍVNE užívanie homeopatických liekov odporučiť, keďže tieto sú indikované na základe konkrétnych symptómov a pokiaľ nie sú prítomné symptómy, nie je možné (metódami klasickej homeopatie) určiť liek.Výnimku tvoria stavy, ktorých prítomnosť je možné s určitou pravdepodobnosťou predpokladať, ako napr. rôzne pooperačné, poúrazové, predpôrodné a pôrodné stavy a pod., kedy vhodne vybraný homeopatický liek dokáže daný stav zmierniť alebo úplne zabrániť jeho vzniku. Ďalšou teoretickou možnosťou, kedy je možné odporučiť preventívne užívanie homeopatického lieku, je epidémia určitého ochorenia, kedy je prevládajúci obraz ochorenia známy a teda je známy aj vhodný homeopatický liek.

POPISKA DOKUMENTU

Zdroj: autorský článok
Popis: Dávkovanie homeopatických liekov.
Autor: Bezemek, P.
Rok: 2011
Úpravy: pravopis; odkazy; formátovanie
Atribúcia: Legatum Homeopathicum
Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
You could leave a comment if you were logged in.
sk/davkovanie-homeopatickych-liekov.txt · Posledná úprava: 2014/05/11 13:48 od kevar